Hoeveel werknemers zijn mantelzorger?
 • 1 op de 12
 • 1 op de 8
 • 1 op de 4

In totaal verlenen 4,4 miljoen mensen in Nederland mantelzorg. 83% van de mantelzorgers heeft betaald werk.

Hoeveel van de mantelzorgers is tevreden over de combinatie werk en mantelzorg?
 • 73%
 • 84%
 • 95%

Mantelzorgers vinden de combinatie van werk en mantelzorg in het algemeen positief; werk geeft hen bijvoorbeeld een prettige afleiding van de zorgtaken.

Mantelzorg is vrijwilligerswerk. Ja of Nee?
 • Ja
 • Nee

Mantelzorg is geen vrijwilligerswerk. Het overkomt je, je kiest er niet voor. Het vloeit voort uit de sociale relatie die er al is met de persoon die zorg nodig heeft. Dat maakt het (vaak) niet mogelijk om te kiezen ermee te stoppen en geeft emotioneel veel druk. 

Hoeveel mantelzorgers informeerde hun leidinggevende?
 • 58%
 • 63%
 • 78%

42% van de mantelzorgers geeft aan dat hun leidinggevende niet op de hoogte is van de mantelzorg die ze bieden. 93% van de leidinggevenden geeft echter aan open te staan voor het gesprek. Als de situatie vervolgens bespreekbaar wordt gemaakt, leidt dat in 86% tot een goed resultaat.

Waar hebben mantelzorgers het meeste behoefte aan?
 • Aandacht, begrip, meedenken met oplossingen
 • Overnemen van de zorg door professionele hulpverleners
 • Advies en coaching

Mantelzorgers hebben het meeste behoefte aan aandacht, begrip en het meedenken met oplossingen.

Welke regelingen worden door mantelzorgers het meeste gebruikt?
 • Partime werken
 • Thuiswerken
 • Flexibele werktijden/flexibele roosters
 • Verlofregelingen

Na flexibele werktijden en/of flexibele roosters volgen thuiswerken en parttime werken. 17% van de mantelzorgers doet een beroep op verlofregelingen. Veelal zijn verlofregelingen geen oplossing voor de langere termijn.

Hoeveel % van het verzuim wordt door mantelzorg veroorzaakt?
 • 5%
 • 10%
 • 18%

18% van het verzuim wordt door mantelzorg veroorzaakt.

Welke gezondheidsklachten kunnen duiden op overbelasting door mantelzorg?
 • Fysieke klachten
 • Psychosociale klachten

Beide antwoorden zijn juist. Mantelzorgers ervaren fysieke klachten zoals klachten aan nek en schouders, heupen en knieën, enkels en voeten. En ervaren een hogere psychosociale belasting: stress, emotionele uitputting, hoofdpijn, migraine, slapeloosheid, rusteloosheid, oververmoeidheid.

Einde

Dank voor het invullen van deze test. Het zal je wellicht nog meer inzicht hebben gegeven omtrent het combineren van werk en mantelzorg!

Sluit deze test

Wil je meer weten? Stuur ons dan een e-mail! Contact