Aandacht voorkomt uitval

Het aantrekken en vasthouden van talentvolle werknemers bij een krappe arbeidsmarkt is een uitdaging. Hoe blijf je een aantrekkelijke werkgever? Aandacht voor de combinatie werk en mantelzorg is een van de aspecten van ‘goed werkgeverschap’.

18% van het ziekteverzuim is mantelzorg gerelateerd.

Uitdaging

De grootse uitdaging is het bespreekbaar maken van zorgtaken thuis. Net als de zorg voor kleine kinderen bespreekbaar is op het werk, zou de zorg voor een zieke naaste een gespreksonderwerp moeten kunnen zijn. Oprechte belangstelling voor elkaar geeft ruimte om over de privésituatie te praten.

Op Werk&Mantelzorg staan voorbeelden en tools om het thema werk en mantelzorg bespreekbaar te maken.

42% van de mantelzorgers geeft aan dat hun leidinggevende niet op de hoogte is van de mantelzorg die ze bieden, terwijl 93% van de leidinggevenden aangeeft open te staan voor het gesprek. In 86% leidt dat tot een goed resultaat.

Mantelzorgende werknemers hebben verschillende redenen waarom ze er niet over praten:

  • Zien zichzelf niet als mantelzorger
  • Rekenen op weinig begrip
  • Willen collega’s niet belasten
  • Vinden het een privé kwestie
  • Bang voor zwakkere positie op het werk

Wat kun je doen?

Het is van belang dat medewerkers weten dat de directie achter hen staat. Ga met elkaar in gesprek en kijk wat nodig is en wat mogelijk is. Samen kom je tot oplossingen.

Betrek de collega’s, zij kunnen ook meedenken en zijn bereidwillig om in te springen als ze weten wat er thuis speelt. Bovendien een oplossing voor de ene medewerker heeft gevolgen voor de ander.

Leg de gemaakte afspraken vast. Spreek af om na een aantal maanden de (thuis)situatie opnieuw te bespreken te kijken of de gemaakte afspraken werken. 

Oplossingen

De meeste werkende mantelzorgers hebben vooral behoefte aan begrip en flexibiliteit.

De mogelijkheden zullen per organisatie en functie verschillen. Toch is het vaak minder ingewikkeld dan je denkt, het is vooral maatwerk. De één heeft behoefte aan flexibele werktijden terwijl de ander juist is gebaat bij vaste werktijden. De een wil graag een vrije zaterdag i.v.m. zorgtaken en kan dit op andere momenten compenseren.

  • Patrick hoeft niet op zaterdag te werken vanwege de zorgtaken thuis. Hij springt nu wat vaker bij als er ’s avonds gewerkt moet worden.
  • Chauffeur Piet werd tijdelijk niet ingeroosterd voor buitenlandritten vanwege zorgen thuis.
  • Anne heeft met hulp van een mantelzorgmakelaar de hulp thuis zo kunnen regelen, dat hij met een gerust hart zijn werk kan doen.

Veel mantelzorgers zijn onvoldoende bekend met de mogelijkheden voor ondersteuning. U kunt medewerkers attenderen op de site van MantelzorgNL voor meer informatie.

Vier stappen

Werk&Mantelzorg onderscheidt vier stappen om het thema mantelzorgvriendelijk werken in de praktijk te brengen. Dit zijn bespreken, beschrijven, bekwamen en borgen.

Stichting Werk&Mantelzorg biedt diverse tools aan om als organisatie zelf aan de slag te gaan met het thema. Daarnaast bieden de adviseurs van Werk&Mantelzorg hulp bij het maken van een plan van aanpak, het uitvoeren van onderzoek en het organiseren van trainingen of workshops.

Meer informatie is op de site van Werk&Mantelzorg te vinden.

Wil je meer weten? Stuur ons dan een e-mail! Contact