Voorbeeldtekst mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid

terug naar Aan de slag

Om het thema mantelzorg in uw organisatie te borgen, is het handig om hier aandacht aan te besteden op intranet en in bijvoorbeeld het personeelshandboek. Naast de kennisgeving van uw organisatievisie, is het aan te raden om zowel de wettelijke regelingen als de organisatie- specifieke regelingen op een rij te zetten. 

Onderstaande voorbeeldtekst kan dienen als inspiratie voor uw eigen organisatie.

Download PDF

Voorbeeldtekst

Inleiding

>organisatienaam< vindt het van groot belang om een goede werkgever te zijn, met oog voor het privéleven van haar werknemers. 

Eén op de vier werknemers in Nederland combineert een baan met langdurige zorg voor een chronisch zieke, gehandicapte of zorgbehoevende partner, kind, ouder of kennis. Zij zijn werkende mantelzorgers. Dit aantal en de belasting van deze werkende mantelzorgers zal in de toekomst nog verder toenemen.

Visie

Belangrijke uitgangspunten binnen >organisatienaam< ten aanzien van mantelzorg zijn de eigen verantwoordelijkheid van leidinggevende en medewerker. Samen gaan zij op zoek naar een passende oplossing die past bij de specifieke situatie, behoeften, belastbaarheid en functie van een medewerker. De oplossing is altijd een maatwerkoplossing. Wettelijke regels en aanvullende afspraken op bedrijfsniveau, waaronder het uren- en thuiswerkbeleid, kunnen hierbij ondersteunend zijn. 

>organisatienaam< vindt een goede werk-privé balans van groot belang. Vooral het voorkomen van disbalans vraagt om een open organisatiecultuur. Deze is gebaseerd op wederzijds vertrouwen en een open houding van medewerkers en leidinggevenden.

Om een open en transparante houding en werkwijze van zowel de leidinggevende als de mantelzorgende werknemer te bevorderen, wordt het thema mantelzorg intern geagendeerd.

Wettelijke regelingen

In dit artikel is meer informatie over wettelijke regelingen te vinden. Ook op Rijksoverheid.nl kunt u meer lezen over zorgverlof en calamiteitenverlof & kort verzuimverlof en de wet aanpassings arbeidsduur.

Organisatiespecifieke regelingen

>invoegen regelingen van uw eigen organisatie<

Wil je meer weten? Stuur ons dan een e-mail! Contact