Om zo’n verzoek te kunnen doen moet de mantelzorger minimaal 26 weken in dienst zijn bij desbetreffende werkgever. Het verzoek doet de mantelzorger minimaal 2 maanden voor de beoogde ingangsdatum. In het verzoek staat: 

  • het ingangstijdstip, 
  • de gewenste omvang van de aanpassing van de arbeidsduur per week, of, als de arbeidsduur over een ander tijdvak is overeengekomen, over dat tijdvak; 
  • de gewenste arbeidsplaats; of 
  • de gewenste spreiding van de werktijd van de uren over de week, of het anderszins overeengekomen tijdvak.  

De werkgever moet schriftelijk op het verzoek reageren, uiterlijk 1 maand voor de gewenste ingangsdatum. Doet de werkgever dit niet, dan is het verzoek ingewilligd volgens de wensen van de werknemer.  

Één jaar nadat de mantelzorger een dergelijk verzoek heft gedaan, kan deze opnieuw een verzoek tot aanpassing indienen.  

De wet is niet van toepassing op bedrijven met minder dan tien werknemers.  Deze bedrijven dienen zelf een regeling voor aanpassing van de arbeidsduur op te stellen. 

De werkgever kan de arbeidsverhouding met de werknemer niet beëindigen vanwege het feit dat een werknemer een verzoek tot aanpassing van de arbeidsduur heeft gedaan.  

Goed om te weten als een mantelzorger een beroep doet op een verlofregeling of op de wet flexibel werken: 

  • Door daling van inkomen komt de mantelzorger mogelijk in aanmerking voor (hogere) inkomensafhankelijke bijdragen of toeslagen van de Belastingdienst, zoals zorgtoeslag, huurtoeslag of kindertoeslag. Kijk voor meer informatie op de website van de Belastingdienst.
  • Daling van het aantal uren dat de mantelzorger werkt en het inkomen kan gevolgen hebben voor de hoogte van eventuele toekomstige WW- of WIA-uitkeringen. Voor de berekening van deze uitkeringen wordt uitgegaan van het historisch loon; één jaar voordat recht op een uitkering ontstaat. Werk de mantelzorger minder uren tegen een lager loon, dan krijg deze ook een lagere uitkering. 
  • In de periode dat de mantelzorger zorgverlof heeft, bouwt deze wettelijke vakantiedagen op. Tijdens onbetaald verlof bout de mantelzorger in principe geen vakantiedagen op. Voor langdurende zorgverlof is hierop een uitzondering gemaakt, hierover bout de mantelzorger de wettelijke vakantiedagen op.  
  • Pensioenregelingen verschillen per bedrijf en per sector.
Wil je meer weten? Stuur ons dan een e-mail! Contact