Werk en mantelzorg

terug naar Over mantelzorg

Mantelzorgvriendelijke werkomgeving

Werk en mantelzorg zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het aantal en de omvang van de zorgtaken van mensen die werk en mantelzorg combineren neemt in de toekomst verder toe, waardoor aandacht voor het thema noodzakelijk is.

Vijf op de zes mantelzorgers (tussen de 18 en 65 jaar) heeft een betaalde baan. Eén op elke vier werknemers is mantelzorger. Dit aantal zal de komende jaren alleen maar toenemen. Het gaat om grote aantallen, maar binnen veel organisaties krijgt het thema mantelzorg nauwelijks aandacht. Dit komt onder meer doordat slechts een kwart van de mantelzorgers zichzelf als zodanig ziet. Voor werkgevers liggen veel kansen om het thema op de kaart te zetten. Dit levert voordelen op voor zowel de werknemer als de werkgever.

‘Bij ons is het heel belangrijk dat het team gemotiveerd is en focus kan houden. Het moet thuis goed zijn om je werk goed te kunnen doen.’

Wouter Hijzen, directeur Verhuisbedrijf De Haan

Wat werkende mantelzorgers vinden

  • 80% heeft behoefte aan begrip en bespreekbaarheid op het werk.
  • Leidinggevenden (86%) en mantelzorgers (74%) zijn positief over effect flexibel werken op de werk-privé combinatie.
  • 84% van de mantelzorgers is over het algemeen positief over de combinatie werk en mantelzorg.
  • 43% overweegt minder uren te gaan werken, 18% overweegt met werken te stoppen.

Investeren in werknemers

Het aantrekken, ontwikkelen en behouden van getalenteerde werknemers is van cruciaal belang voor organisaties. Veel werkgevers investeren in programma’s zoals duurzame inzetbaarheid, vitaliteitsbeleid, Great Place to Work en Fit op het werk. Het thema werk en mantelzorg sluit hier goed bij aan.

Hoe sterk leeft het thema mantelzorg binnen de organisatie? De checklist voor werkgevers geeft een beeld van de situatie en de kansen om het thema in het personeelsbeleid te integreren.

Het is aan te raden om het thema zo veel mogelijk te laten aansluiten bij bestaande HR-onderwerpen en regelingen. Op deze manier krijgt het onderwerp aandacht, maar wordt het niet als een ‘last’ ervaren door de betrokkenen en projectverantwoordelijken. De leidinggevende krijgt daarnaast de ruimte om zelf invulling aan het thema te geven en in overleg met de mantelzorger maatwerkoplossingen te bedenken. De dialoog tussen de leidinggevende en de mantelzorger is hierbij erg belangrijk.

Uit onderzoek van Werk&Mantelzorg blijkt dat leidinggevenden en collega’s het aantal mantelzorgers in hun organisatie sterk onderschatten.

Misvattingen

Er leven verschillende misvattingen over het thema werk en mantelzorg. We zetten er drie op een rij:

1. Mantelzorgvriendelijk beleid kost veel tijd en geld
Een van de misvattingen is dat mantelzorgvriendelijk beleid veel geld kost. Het vraagt echter niet om nieuw beleid of grote investeringen. Het is veelal onderdeel van bestaand personeelsbeleid en sluit bijvoorbeeld aan bij bestaand verzuim-, vitaliteits-, en inzetbaarheidsbeleid.

2. Als we er aandacht aan besteden is straks iedereen mantelzorger
Door aandacht te besteden aan het thema, creëer je bewustwording binnen de organisatie. Voor organisaties is het belangrijk om mantelzorgers in beeld te hebben. Je kunt dan met elkaar in gesprek gaan (en blijven).

3. Bekendmaken verlofregelingen leidt tot toename gebruik
Twee derde van de leidinggevenden heeft ‘verlofvrees’. De praktijk leert dat nog geen 15% van de werknemers met mantelzorgtaken kortdurend zorgverlof opneemt en nog geen 5% langdurend zorgverlof.

Wil je meer weten? Stuur ons dan een e-mail! Contact