Het verhaal van Corine, HR-manager ACV

terug naar Praktijkverhalen

ACV is een bedrijf dat afval inzamelt in de gemeenten Ede, Renkum, Veenendaal en Wageningen. Bij ACV werken 250 mensen. 

We hebben de zakelijke kant maar ook de menskant.

‘ACV is een hele sociale organisatie die tot een bepaald niveau zorgt voor de mensen. We hebben de zakelijke kant maar ook de menskant.’ Corine heeft in haar werk gezien wat een ernstige ziekte doet met een gezin. Alles staat op zijn kop en als je dan ook nog zorgen hebt over hoe het met je werk moet, dan wordt leven wel heel ingewikkeld. Daarom wil ik ervoor zorgen dat we op het werk aandacht hebben voor mantelzorg.’

Bij ACV is een laag ziekteverzuim. Toch hebben veel medewerkers te maken met ziekte in hun familie. Kanker is een veel voorkomende ziekte. ‘Dat is wel een zorg, ik denk niet dat elke medewerker zichzelf bestempelt als mantelzorger. Maar wij doen dat wel en wij benoemen dat ook zo. We hebben met 7 mantelzorgers afspraken gemaakt om te zorgen dat zij in balans blijven. Daarnaast hebben we ongeveer 25 medewerkers met een problematische thuissituatie.’

Er zijn veel mogelijkheden om medewerkers te ondersteunen. Vaak wordt als eerste zorgverlof ingezet. Dit is in de Cao geregeld en kost de medewerker alleen een aantal bovenwettelijke dagen. ‘Daarna kijken we hoe het loopt en wat nog nodig is. We zouden nog wel meer kunnen kijken wat de mogelijkheden bij de gemeente zijn en naar wie wij kunnen doorverwijzen.’

We willen de medewerker op zijn voeten houden maar we willen ook dat het werk doorgaat.

Binnen ACV kent iedereen elkaar. ‘Aan mensen die ernstig ziek zijn geven we wel de aandacht, dat vinden we belangrijk. Dit past bij de cultuur.’ De algemeen directeur gaat op bezoek bij ernstig zieke medewerkers. ‘Dat is echt heel belangrijk. Uiteindelijk is wat we doen ook heel resultaatgericht. Dat is de andere kant. We zorgen zover we kunnen samen. We kijken samen. We doen alles samen, maar uiteindelijk zijn er meerdere doelen. We willen de medewerker op zijn voeten houden maar we willen ook dat het werk doorgaat. We zijn geen filantropische instelling.’

Door in gesprek te blijven en het erover te hebben, voelen medewerkers zich gesteund.

De teamleiders zijn getraind op coachend leiderschap en het voeren van het goede gesprek waarbij zij openheid creëren. ‘Het voeren van het goede gesprek betekent dat je met elkaar een gesprek aangaat over duurzame inzetbaarheid en vragen stelt die niet alleen vakinhoudelijk zijn maar ook over de mens gaan: Hoe gaat het nu met jou? Hoe zit je in je vel? Dat wil niet zeggen dat wij de verantwoordelijkheid overnemen. Dat is niet de bedoeling. Wij kunnen de situatie niet veranderen, we kunnen alleen luisteren naar het verhaal en kijken wat   ons stukje hierin zou kunnen zijn. Dit is ook een soort van ziekteverzuimbeleid. Door in gesprek te blijven en het erover te hebben, voelen medewerkers zich gesteund. Dan voel je je als medewerker gedragen. En ook collega’s kunnen in het team oog en zorg hebben voor elkaar.’

Probeer het te delen.

‘De medewerker heeft zelf verantwoordelijkheid, dat vind ik een hele belangrijke. Probeer het te delen. Is het niet met je leidinggevende vertel het je collega’s. Wij bieden daarin ondersteuning. Je weet het niet altijd goed. Dan ga je koffiedrinken met iemand die voor zijn ouders zorgt en zijn examen steeds niet haalt. En vraag je: “Wat betekent dat jij voor jou dat voor je ouders zorgt? Wat kunnen wij doen zodat jij dat examen haalt? We willen graag dat jij het haalt, we zijn zo blij met jou.” Alleen dat gesprek was al voldoende.’ 

Het is samenwerken, heel erg samenwerken.

Maandelijks is er overleg met de Arbodienst, HR en de teamleiders. ‘Dan bespreek je de zieken en komen ook verhalen naar boven. Die kun je dan aan elkaar verbinden. Het is samenwerken. Heel erg samenwerken.

De zorg voor de medewerker en wat er thuis speelt is veel groter dan alleen de mantelzorg. 

Ik denk dat de uitdaging is dat je altijd in je achterhoofd houdt: maar hoe is het bij jou thuis? Dat hoeft niet altijd een zieke te zijn, dat kunnen ook andere problemen zijn als bijvoorbeeld: verslaving, schulden of een scheiding. ‘

Wees je bewust dat elke collega een mantelzorger kan zijn. 

ACV zit in de werkgroep van brancheorganisatie GEO om samen met Werk&Mantelzorg een toolkit te ontwikkelen. ‘Ik wil er over meepraten omdat ik het echt heel belangrijk vind. En het is ook belangrijk dat collega-bedrijven hier aandacht voor hebben. Waar loop jij tegen aan? Waar kun je medewerker in ondersteunen en hoe ver gaat dat? En wees je bewust dat elke collega een mantelzorger kan zijn en ga het gesprek aan. Vraag altijd; joh gaat thuis alles goed?’ 

‘Je kunt niet als bedrijf ineens zeggen: we gaan aan mantelzorg doen. Maar wel: we hebben zorg voor onze medewerkers en hoe geven we daar op de best mogelijke manier aandacht aan.’ 

Wil je meer weten? Stuur ons dan een e-mail! Contact